ý nghĩa ông thọ phong thủy

Hướng dẫn Bài trí ông Thọ trong nhà đúng phong thủy

phuc-loc-tho-go-thuy-tung Bản thân trái bầu là một biểu tượng may mắn. Người ta cho rằng trái bầu của ông Thọ có chứa đầy rượu trường sinh bất tử. Ông Thọ thường mang theo quả đào tiên, một loại đào mà ăn vào sẽ trường sinh, đôi khi có con hạc và con nai theo ông. Ông