tướng giữ cửa

Tướng giữ cửa để bảo vệ gia đình khỏi những điều không tốt

tuong. Một biểu tượng khác trông ít dễ sợ hơn là Quan giữ cửa. Những vị quan này được bố trí theo cặp, mặc triều phục và có dáng vẻ của hơn là chiến binh. Tướng giữ cửa có nguồn gốc từ đời nhà Đường. Hai viên tướng trung thành Chin và Yu bảo vệ chỗ