bài trí tượng tướng quân

Bảo vệ gia đình khỏi những cơn gió độc với tượng phong thủy tướng quân

quan-cong-ngoi-e273-21 Quan Công được cho là biểu tượng bảo vệ hiệu quả nhất. Đặt hình ảnh Quan Công trong nhà, đặc biệt ở vị trí đối diện cửa trước, vẻ mặt nghiêm nghị của ông sẽ xua đi những điều xấu và sát khí xâm nhập qua cửa. Hầu như tất cả các nền văn hóa